Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες άνω των 59€!

Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ SCORE FOR MORE

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία με την επωνυμία "INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.", η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Σωρού, αριθμός 18-20 (Κτίριο Α), ΤΚ 15125 και θα καλείται στο εξής “INTERSPORT”, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάση της παρούσας, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρίας η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πελατολογίου για λογαριασμό της INTERSPORT. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμα μου να ανακαλέσω τη συναίνεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα ανταμοιβής score for more και την κάρτα μέλους του προγράμματος score for more, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Συντομεύσεις

Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης των παρόντων όρων, θα χρησιμοποιούνται στο εξής οι κάτωθι συντομεύσεις: Κάρτα: Με τον όρο «κάρτα» θα εννοούμε την κάρτα μέλους που αποστέλλεται ή παραδίδεται από τα καταστήματα INTERSPORT στους πελάτες που εγγράφονται στο πρόγραμμα ανταμοιβής score for more. Μέλος: Με τον όρο «μέλος» θα εννοούμε το μέλος του προγράμματος ανταμοιβής score for more και κάτοχο της κάρτας. Αριθμός μέλους: Με τον όρο «αριθμός μέλους» θα εννοούμε τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος του προγράμματος ανταμοιβής score for more, τον οποίο φέρει η κάρτα που αποστέλλεται στο μέλος ταχυδρομικά, στη διεύθυνση που δηλώνει στην αίτηση εγγραφής του στο πρόγραμμα ανταμοιβής score for more ή που παραλαμβάνει από το κατάστημα στο οποίο εγγράφεται και συμπληρώνει την έντυπη αίτηση. Πρόγραμμα score for more: Με τον όρο «πρόγραμμα score for more» θα εννοούμε το πρόγραμμα ανταμοιβής που έχει δημιουργήσει η INTERSPORT και στο οποίο μπορεί να εγγράφεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση. Πόντος / πόντοι: Με τον όρο «πόντος» ή «πόντοι» θα εννοούμε τους πόντους που κερδίζει το μέλος πραγματοποιώντας αγορές στα καταστήματα της INTERSPORT, βάσει των ειδικών όρων του προγράμματος score for more που ισχύουν για την δεδομένη χρονική περίοδο. Λογαριασμός: Με τον όρο «λογαριασμός» θα εννοούμε ένα εικονικό αρχείο που θα τηρεί η INTERSPORT στη βάση δεδομένων του προγράμματος score for more, για την καταγραφή των συναλλαγών κάθε μέλους που σχετίζονται με το πρόγραμμα score for more. Ο λογαριασμός θα είναι μοναδικός για κάθε μέλος.

Προσωπικά δεδομένα και επικοινωνία της INTERSPORT με το μέλος

Το μέλος του προγράμματος score for more αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερο για τα κάτωθι:

 • H INTERSPORT διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
 • Με την υποβολή της αίτησης το μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του στην INTERSPORT όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της κάρτας.
 • Το μέλος του προγράμματος score for more δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να αντιτίθεται στην χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει την μερική ή ολική διαγραφή του από τα αρχεία της INTERSPORT, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωση του μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης μελών score for more στο 211 012 1300 (ΔΕ – ΠΑ, 09.00 – 17.00 εκτός αργιών), να πληροφορείται τον χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών του δεδομένων από την INTERSPORT καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Με την αποδοχή των όρων, το μέλος εξουσιοδοτεί την INTERSPORT να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η Επιχείρηση συνεργάζεται για την επεξεργασία των στοιχείων, την αλληλογραφία και γενικά την επίτευξη της συναλλακτικής σχέσης στο πλαίσιο του προγράμματος score for more.
 • Το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην INTERSPORT τυχόν αλλαγή διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά.
 • H INTERSPORT διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας προς την INTERSPORT.

Όροι χρήσης της κάρτας

 • Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας INTERSPORT και το μέλος είναι υποχρεωμένο να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
 • Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.
 • Το μέλος υποχρεούται να παρουσιάσει έγγραφο ταυτοποίησής του αν του ζητηθεί. Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο δίκτυο καταστημάτων της INTERSPORT, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την INTERSPORT και γνωστοποιούνται στο μέλος.
 • Υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, είναι η επίδειξη κάρτας μέλους στο ταμείο σε κάθε συναλλαγή.
 • Επίσης απαραίτητη είναι η επίδειξη της κάρτας κατά την εξαργύρωση των πόντων στο ταμείο του καταστήματος.
 • Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την INTERSPORT.
 • Η κάρτα και το πρόγραμμα score for more έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα και στο δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της INTERSPORT σε αυτήν.
 • Για εγγραφές μέσω της ιστοσελίδας και μέχρι να αποσταλεί και να ενεργοποιηθεί η κάρτα, το μέλος θα έχει τη δυνατότητα να κερδίζει πόντους λέγοντας τον αριθμό της κάρτας του στο ταμείο των καταστημάτων INTERSPORT.
 • Στην περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, απολεσθεί, απομαγνητιστεί ή καταστραφεί, το μέλος πρέπει να ενημερώσει άμεσα την INTERSPORT σχετικά με το γεγονός, καλώντας στη γραμμή εξυπηρέτησης μελών του προγράμματος score for more προκειμένου να λάβει οδηγίες για έκδοση νέας κάρτας.

Περιγραφή του προγράμματος score for more και της χρήσης των πόντων

 • Μέσω του προγράμματος ανταμοιβής score for more, ο κάτοχος της κάρτας μέλους θα κερδίζει προνόμια. Τα προνόμια αυτά θα καθορίζονται από την INTERSPORT, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το πρόγραμμα ανταμοιβής score for more καθώς και το ύψος της ανταμοιβής των μελών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα https://scoreformore.intersport.gr/
 • Σήμερα, το κάθε μέλος συγκεντρώνει 4 πόντους για κάθε 1 (ένα) Ευρώ αγορών που πραγματοποιεί στα καταστήματα της INTERSPORT. Προϋπόθεση για την καταγραφή και συγκέντρωση των πόντων που αντιστοιχούν σε μια αγορά που πραγματοποιεί το μέλος στα καταστήματα της INTERSPORT είναι κατά τη δεδομένη αγορά να επιδεικνύεται από τον ίδιο η κάρτα στο ταμείο του καταστήματος.
 • Οι πόντοι που συγκεντρώνει το μέλος στην κάρτα του δεν ισοδυναμούν με έκπτωση ή μετρητά και δεν μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο της κάρτας υπό τη μορφή έκπτωσης ή μετρητών.
 • Οι πόντοι είναι εξαργυρώσιμοι είτε στο σύνολό τους είτε μερικώς, κατ’ επιλογή του πελάτη.
 • Οι εξαργυρώσιμοι πόντοι χωρίζονται σε συγκεκριμένες κλίμακες στις οποίες αντιστοιχούν αξίες εξαργύρωσης. Εφόσον έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητοι εξαργυρώσιμοι πόντοι, εξαργυρώνονται στην αντίστοιχη αξία έκπτωσης στο τελικό ποσό της συναλλαγής εφόσον το επιθυμεί το μέλος.
 • Οι αντίστοιχες κλίμακες εξαρύγρωσης φαίνονται παρακάτω: 
  Score for More πόντοι = 2.000 Αξία Εξαργύρωσης  = 12€
  Score for More πόντοι = 4.000 Αξία Εξαργύρωσης  = 25€
  Score for More πόντοι = 9.000 Αξία Εξαργύρωσης  = 55€
 • Το μέλος δύναται να εξαργυρώσει τους πόντους του από μία κλίμακα εξαργύρωσης ανά συναλλαγή.
 • Οι πόντοι εξαργύρωσης καθώς και η αντίστοιχη αξία έκπτωσης ανά κλίμακα θα γνωστοποιείται στην επίσημη ιστοσελίδα score for more της INTERSPORT, https://scoreformore.intersport.gr/
 • H INTERSPORT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις κλίμακες εξαργύρωσης πόντων και την αντίστοιχη αξίας έκπτωσης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα αυτής, https://scoreformore.intersport.gr/
 • Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στην αντίστοιχη κλίμακα εξαργυρώσεων του προγράμματος score for more.
 • Το μέλος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων με χρήματα, προκειμένου να φτάσει σε οποιαδήποτε κλίμακα εξαργύρωσης.
 • Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε κάποια κλίμακα εξαργύρωσης, προκειμένου να κερδίσει την αντίστοιχη αξία έκπτωσης, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του οι πόντοι που αντιστοιχούν στην κλίμακα, όπως παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα https://scoreformore.intersport.gr. Κάθε άλλος τρόπος απόκτησης της εξαργύρωσης, πλην του περιγραφομένου στο παρόν, αποκλείεται.
 • Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει/ αλλάξει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που είχε κερδίσει την ημέρα αγοράς για το σχετικό προϊόν Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει προϊόν από συναλλαγή που εμπεριέχει εξαργύρωση πόντων, οι πόντοι που αφαιρέθηκαν από την εξαργύρωση δε δύναται να επιστραφούν στην κάρτα του μέλους με την επιστροφή του προϊόντος.
 • Εάν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν έχουν εξαργυρώσει τους πόντους τους για 18 μήνες, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σύνολο αυτών των πόντων μετά από προειδοποίηση που θα γίνει τρεις μήνες πριν μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή.

Λήξη ή καταγγελία σύμβασης

 • Εάν η INTERSPORT παρατηρήσει οποιαδήποτε κατάχρηση της κάρτας από το μέλος, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της κάρτας του μέλους χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει το μέλος θα ακυρώνονται. Η κάρτα θα ανακαλείται και θα επιστρέφεται στο μέλος μόνο εφόσον δοθεί από το μέλος μια αποδεκτή αιτιολογία.
 • Εάν το μέλος αποφασίσει με δική του πρωτοβουλία να διακόψει την ισχύ της κάρτας του και δηλώσει το αίτημά του στη γραμμή εξυπηρέτησης του προγράμματος score for more, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόντους του μέχρι την ημερομηνία διακοπής ισχύος της κάρτας. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, το μέλος δε θα τηρεί κάποια αξίωση στην INTERSPORT ούτε υπό τη μορφή πόντων ούτε υπό τη μορφή χρημάτων ούτε υπό τη μορφή έκπτωσης ούτε υπό τη μορφή δωρεάν προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η κάρτα παρέχει στο μέλος και κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα ανταμοιβής score for more βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία INTERSPORT διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.
 • Η INTERSPORT δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, καθώς και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα score for more. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της INTERSPORT ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτής https://scoreformore.intersport.gr/
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία INTERSPORT τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.

Ισχύς παρόντων όρων

Οι παρόντες όροι τίθενται σε ισχύ την 09/02/2016 και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη έκδοσή τους.