ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα λάβεις στο email σου τον εκπτωτικό κωδικό!
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ ΕΔΩ:
 
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Όροι Διαγωνισμού


1. Διοργάνωση

Η εταιρεία “INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε” καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην οδό Σωρού 18-20 στο Μαρούσι Αττικής, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της, διοργανώνει, την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο Facebook.

2. Δικαίωμα συμμετοχής


Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία, διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία , καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως β’ βαθμού. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης λογαριασμών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η σχετική συμμετοχή δύναται να ακυρωθεί. Η ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του δώρου. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας ούτε να αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια Εταιρεία.
Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα του διαγωνισμού στο www.intersport.gr (εφεξής η «Σελίδα») και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στην Σελίδα. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο χρήστης θα λαμβάνει αυτομάτως το εκπτωτικό κουπόνι με email. Έκαστος χρήστης έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

3. Έναρξη - Λήξη


Ο Διαγωνισμός θα έχει ως έναρξη την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ως λήξη την Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

4. Κλήρωση - Δώρα


Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν ένα εκπτώτικό κουπόνι για 20% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα.
Η λίστα των προϊόντων μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Από τη λίστα εξαιρούνται τα είδη που φέρουν τη σήμανση 1st price και best buy.
Το δώρο δεν αντικαθίσταται με μετρητά ούτε με άλλα προϊόντα.

5. Ενημέρωση Νικητή


Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν και θα λάβουν το κουπόνι τους με προσωπικό email.


6. Ακύρωση Συμμετοχής


Οποιοδήποτε συμμετέχων μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, αν υπάρξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,
(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,
(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

7. Συμμετοχή του Χρήστη σε Διαφημιστικά Προγράμματα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για μελλοντικές διαφημιστικές ενέργειες όπως αποστολή newsletter. Οι χρήστες με την συμμετοχή τους, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να ζητήσει την επιστροφή του.

8. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων χρηστών ούτε έναντι του νικητή.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

9. Έγκυρη συμμετοχή


Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, προσώπου ανηλίκου ή περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των νομίμων αντιπροσώπων του, οι οποίοι, σε περίπτωση νίκης, είναι και οι μόνοι που θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο του. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί το δώρο, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή του από τον συμμετέχοντα στην κατάσταση που του παραδόθηκε με δικά του έξοδα εντός 5 ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, την αξία του δώρου τοις μετρητοίς.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Για την διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην Σελίδα κατά τα ανωτέρω. Εντούτοις, κατά την παράδοση του δώρου η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ζητά από κάθε νικητή περαιτέρω στοιχεία, καθώς και να του ζητήσει να φωτογραφηθεί κατά την παραλαβή του δώρου του. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται για τον συμμετέχοντα (α) ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση από την Διοργανώτρια Εταιρεία των πληροφοριών που ο συμμετέχων κοινοποιεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και (β) συναίνεση στην δημοσίευση από την Διοργανώτρια Εταιρεία του ονόματος και επωνύμου του νικητή της κλήρωσης, των δεδομένων που αναφέρονται στον όρο 8, καθώς και της φωτογραφίας του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς κοινοποίηση αυτών σε τρίτους, πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την εν λόγω συναίνεσή του δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται κατωτέρω, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο. Εντούτοις, το τελευταίο δικαίωμα ανάκλησης δεν δύναται να ασκηθεί από τον νικητή μετά την παραλαβή του δώρου.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων


Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το δώρο με κάποιο άλλο δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Σελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης / αντικατάστασης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

13. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων από κάθε συμμετέχοντα και τη συνακόλουθη παραίτηση αυτού από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς
Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς